Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert

Wanneer heb je een arbeidsdeskundig onderzoek nodig? In welke situaties biedt een arbeidsdeskundig onderzoek het antwoord op de vragen die u als werkgever heeft? Op deze twee vragen kan AdXpert wel antwoord geven! Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig wanneer een werknemer bijvoorbeeld voor een wat langere tijd arbeidsongeschikt is geweest. Door gebruik te maken van het arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert kan gekeken worden of de werknemer terug kan keren naar de eigen werkplek bij de originele werkgever, eventueel met wat aanpassingen aan het werk, of dat de werknemer naar een andere werkplek moet zoeken bij een andere werkgever. Een arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert schept duidelijkheid in dit soort situaties.

Op welke vragen is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig als antwoord?

AdXpert heeft hier een lijst van vragen waar een arbeidsdeskundig onderzoek voor nodig is om antwoord te kunnen geven. De vragen luiden als volgt: Zou het mogelijk zijn om het werk van de werknemer aan te passen naar de mogelijkheden van de werknemer? Of, is er al zicht op de terugkeer van de werknemer naar eigen werkplek? Hoe belastbaar is uw werknemer op dit moment? Zou er eventueel gezocht moeten worden naar een werkplek voor de werknemer buiten de eigen organisatie? Is er anders een andere functie voor de werknemer binnen uw organisatie?

Twee soorten arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan van twee soorten zijn: het eerste of het tweede spoor. Een arbeidsdeskundig onderzoek van het eerste spoor gaat kijken of de werknemer terug kan keren naar de eigen organisatie, mogelijk door aanpassing van het werk, of door een andere werkplek binnen dezelfde organisatie te zoeken. Wanneer blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat dit niet meer mogelijk is, dan krijgen we een arbeidsdeskundig onderzoek van het tweede spoor. Een arbeidsdeskundig onderzoek van het tweede spoor gaat dus kijken naar een werkplek buiten de eigen organisatie voor de werknemer. We noemen dit traject ook wel re-integratie tweede spoor. Met veel loopbaanbegeleiding en coaching wordt de werknemer geholpen om de nieuwe werkplek te zoeken na een arbeidsdeskundig onderzoek. Op die manier probeert AdXpert niet alleen de werknemer te helpen, maar ook de werkgever.