Dutch tax seminar
Image default
Industrie

De beste ingenieurs vind je bij Maters en De Koning!

De Nederlandse industrie en civiele techniek wordt geregeld door ingenieurs. De ingenieurs krijgen opdrachten van verschillende hoeken zoals bijvoorbeeld de overheid, de bouw, gemeente of andere aannemers die werken in de industrie. Ingenieurs zijn behoorlijk belangrijk in onze samenleven. Veel ingenieurs richten zich op de civiele techiek van Nederland. Dit zijn vooral projecten die te maken hebben met de alles wat onder de grond, de wegen, aan de wegen en het water. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen of renoveren van bruggen, wegen aanleggen of herstellen enzovoort. Maters en De Koning is een ingenieursbureau die zich vooral bezighoudt met bruggen, waterkades, staalconstructies van nieuwbouw of koel en vriesopslag. 

In welke markt werkt Maters en De Koning?

Ze ontwerpen, adviseren met expertise in de bouw, industrie en civiele techniek. Ze werken vooral aan het verbeteren van de mobiliteit over de weg en het water. Ook werken ze aan de inrichting van buitenruimte en werken ze aan de constructie van werk en verblijfsruimtes.

Diensten

Ze verzorgen het gehele project en maken hierbij tekeningen en berekeningen op constructief gebied. Tijdens het project begeleiden ze de klanten, maar ook de opdrachtgevers en de toeleveranciers. Het project word op technische deskundigheid en contractuele adviezen geleid.

Waar te werk?

Maters en De Koning verricht werk over heel Nederland en hebben ook al meerdere projecten erbuiten gedaan. Onder meer Australië. Hier hebben zij de opbouw van het podium gedaan voor een wereldtour van Hardwell. Maters en De Koning heeft twee vestigingen,  de ene ligt in Roosendaal en de ander ligt in Rotterdam. De projecten gaan voornamelijk om het realiseren en construeren van kademuren in oude stadskernen, nautische voorzieningen in havens en vaarwegen en bruggen in stedelijke omgevingen.

Je kan op de website zien welke projecten ze allemaal gedaan hebben en welk deel ze eraan hebben meegewerkt en wat de opdracht was en waar deze vandaan komen.