Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Spoor2experts horen het vaak: ik ben niet in staat om te solliciteren

Bij ADXpert, spoor2experts in Ridderkerk, provincie Zuid-Holland, krijgen ze vaak te horen dat mensen van zichzelf vinden dat ze niet meer in staat zijn om te solliciteren. Een uitspraak die niet zomaar als vanzelfsprekend aangenomen mag worden. Er moet altijd een medische onderbouwing aan ten grondslag liggen. Daarbij ben je vaak tot veel meer in staat dan je van jezelf op enig moment denkt. Daarom is het inschakelen van een spoor2expert geen overbodige luxe. In principe durf ik zelfs te stellen dat je wel zult moeten. De Wet verbetering Poortwachter kent vele rechten maar ook plichten. Je kunt niet eigenhandig besluiten dat jij vindt dat je niet in staat bent om te solliciteren. Deze wet verplicht je daartoe wanneer je in het Spoor 2 traject bent beland.

Met een plan van aanpak helpt de spoor2expert

De Spoor2experts van ADXpert bespreken samen een plan van aanpak. Hoeveel uur mag je persoonlijke belastbaarheid zijn en de zwaarte van je huidige functie zal daarin zijn meegewogen. Vanuit de hierboven genoemde wet geldt er voor iedereen die (tijdelijk) niet kan deelnemen aan het arbeidsproces een inspanningsverplichting. Daarbij krijg je te maken met een sollicitatieplicht. Het uiteindelijk doel van de Spoor2experts van ADXpert wanneer ze jou begeleiden, is terugkomst op de arbeidsmarkt. Het is dan goed om te weten dat het bij het solliciteren niet alleen gaat om het schrijven van een briefje. Samen met jouw re-integratiebegeleider ga je oefenen voor je sollicitatie. Je kunt niet zomaar van mening zijn dat je niet in staat bent om te solliciteren, je kunt door de re-integratie partij, dan wel werkgever of UWV aangesproken worden op het niet meewerken aan je persoonlijke en volledige herstel én terugkeer in het arbeidsproces.

Een nieuwe toekomst dankzij de spoor2expert

Dat is waar het de Spoor2experts allemaal om gaat, een uiteindelijk volledig herstel, dan wel terugkomst op de arbeidsmarkt. Dát is het uitgangspunt en een verantwoordelijkheid die je aan moet gaan om ervoor te zorgen dat jou in ieder geval niets te verwijten valt, dat je zoveel mogelijk hebt meegewerkt. ADXpert helpt je graag in je zoektocht naar een andere baan bij een nieuwe werkgever, zodat je binnen afzienbare tijd een handtekening kunt zetten onder een arbeidsovereenkomst waarmee je een nieuwe toekomst tegemoet gaat.