Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Het profijt van outplacement.

Veel mensen die werkzaam zijn hebben er weleens van gehoord, maar toch weet het grootste gedeelte van de werkende bevolking echter niet wat het betekend, wat er tijdens dit fenomeen plaatsvindt en hoeveel profijt zij hierbij kunnen hebben. Zo is outplacement voor veel werknemers en werkgevers namelijk nog een mysterieus begrip. Echter komt dit begrip/ fenomeen vandaag uitvoerig aanbod, zodat na het lezen van dit artikel, iedereen weet wat outplacement precies is en hoeveel profijt zij kunnen hebben van een outplacementtraject.

Outplacement (klik hier) is een vorm van begeleiding die (in de meeste gevallen) wordt betaald door de (oude) werkgever van de werknemer. Tijdens het traject wordt de werknemer begeleid tijdens zijn of haar zoektocht naar een nieuwe werkgever/ werkplek. De uitkomst is uiteraard duidelijk, men vindt een nieuwe baan en keert niet meer terug op hun oude werkplek. Uit onderzoek is gebleken dat 75 procent van de mensen die gebruik maken/ hebben gemaakt van een outplacementtraject sneller een nieuwe werkplek vinden dan mensen die hier geen gebruik van hebben gemaakt.

Tijdens een outplacementtraject doorloopt men vier verschillende fasen in hun zoektocht naar een nieuwe werkplek. De eerste fase gaat over het verwerken van het ontslag. Men moet namelijk het onrecht dat hun in hun ogen is aangedaan door de voormalig werkgever en alle bijbehorende gevoelens achter zich kunnen laten, voordat zij de zoektocht naar een nieuwe baan kunnen beginnen. De tweede fase bestaat uit zelfonderzoek. Tijdens het zelfonderzoek worden er enkele testen ingevuld waardoor de kwaliteiten, persoonlijkheid, zwaktes en doelen van de cliënt zichtbaar worden. De derde fase bestaat uit sollicitatietrainingen. Zo wordt er geoefend met het schrijven van onderscheidende sollicitatiebrieven en motivatiebrieven. Ook wordt er kritisch gekeken naar het Curriculum Vitae en wordt ervoor gezorgd dat ook deze onderscheidend is ten opzichte van de andere sollicitanten. Tijdens de vierde fase is het eindelijk tijd voor het echte werk en kan men op zoek gaan naar een nieuwe werkplek. Tijdens deze zoektocht vindt er nog wel regelmatig een gesprek plaats met de coach over de voortgang.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.carrierepoort.nl.

http://www.carrierepoort.nl