Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Is jouw bedrijf solvabel?

Is jouw bedrijf solvabel?

Een ondernemer binnen het MKB is niet altijd goed geïnformeerd over de financiële situatie van zijn bedrijf. De ondernemers kun je in grofweg twee typen indelen. De vakman en de verkoopman.

De vakman is met name gericht op de product van de onderneming en weet alles van het product van voor tot achter. Een belangrijke tekortkoming van dit type ondernemer is dat zowel de verkooptalenten, zakelijkheid als financiële achtergrond vaak beperkt is. Er wordt vaak gesteund op (beperkte) informatie van de boekhouder of accountant.

De verkoopman is actief bezig met de verkoopkant van het product. Deze type ondernemer weet wel veel van het product maar is absoluut niet de deskundige op dat gebied. De verkoopman is zeer commercieel en is vaak financieel gericht, zodat de maximale winst wordt behaald. De verkoopman is zeer zakelijk en dan ook minder persoonlijk.

 

Financiële prestatie

De fiananciële prestatie van een bedrijf kan uitgedrukt worden in verschillende ratio’s. Afhankelijk van de eigenaar en andere betrokken is er een maatstaf van toepassen. In sommige gevallen is er binnen het MKB een bonusregeling overeengekomen met de directeur van het bedrijf. Dit kan op basis van omzet maar ook op het bedrijfsresultaat.

Niet alleen de omzet en het bedrijfsresultaat zijn van belang. Prestatie-indicatoren zoals de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit zijn ook binnen het MBK niet meer weg te denken.

 

De solvabiliteit

De solvabiliteit is een belangrijke indicator, omdat dit aangeeft in hoeverre een onderneming aan alle verplichtingen kan voldoen. Dit is een ratio die op één bepaald moment aangeeft of er voldoende middelen aanwezig zijn om de verplichtingen na te komen. Indien de verplichtingen niet nagekomen worden kan dit hogere kosten tot gevolg hebben, zoals boetes, verhogingen of extra rente. Een Mkb onderneming zal in deze situatie in een neerwaarts spiraal terecht komen met in sommige gevallen een faillissement tot gevolg. Zorg ervoor dat je de ratio’s van jouw onderneming regelmatig berekend, zodat je zicht krijgt op de ontwikkelingen over een langere periode. Stel als eigenaar van een onderneming een norm en houd je aan deze norm.