Dutch tax seminar
Image default
Industrie

Chroom-6 saneren, dieselmotoremissie verwijderen en andere schoonmaakdiensten van dit bedrijf

Zoekt u een specialist in het saneren en verwijderen van stof in bedrijfspanden? Of heeft u andere wensen voor een professionele schoonmaak in uw pand? Ontdek dan de dienstverlening van Gom Specialistische Reiniging. Dit bedrijf heeft al sinds 1966 ervaring in specialistische reiniging en was toentertijd het eerste sectorgeoriënteerde schoonmaakbedrijf van Nederland. Dit bedrijf blijft continu op de hoogte van de ontwikkelingen in de professionele schoonmaaktechnieken. Ze zijn in staat om in te spelen op specifieke vragen en behoeften van klanten en verlenen service op maat. Iedere sector vraagt om specifieke schoonmaakmethoden in specifieke (werk)ruimten, waardoor een plan van aanpak door Gom Specialistische Reiniging altijd zorgvuldig en samen met de opdrachtgever wordt opgesteld. Chroom-6 saneren en dieselmotoremissie zijn twee van de vele diensten die hier worden aangeboden.

Ontdek de mogelijkheden voor chroom-6 saneren door dit bedrijf

Het saneren en verwijderen van chroom-6, een carcinogene stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW, staat hoog op de prioriteitenlijst van bedrijven. Wanneer hier niet tegen wordt opgetreden, kan hoge blootstelling aan de stof toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Dit heeft zeer vervelende en soms zelfs zeer ernstige medische gevolgen voor werknemers. Chroom-6 saneren is dus noodzakelijke voor de bescherming van medewerkers en gebruikers. Gebruik de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging om in te schatten of er eventueel sprake is van CMR-vervuiling binnen uw bedrijf. Zo weet u of bijvoorbeeld chroom-6 saneren nodig is.

Voorkom blootstelling aan stoffen uit dieselmotoremissie

DME, oftewel dieselmotoremissie, bevat een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een deel daarvan is zeer schadelijk voor de gezondheid. Denk aan kankerverwekkende stoffen als roet, zware metalen (arseen, seleen, beryllium en chroom), PAK’s en PCB’s, enkelvoudige aromaten (BTEX-benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), aldehyde en ketonen. De specialisten van Gom Specialistische Reiniging verwijderen uw dieselmotoremissie professioneel en conform de vereisten, zodat de blootstelling aan al deze schadelijke stoffen tot een minimum beperkt wordt. Vraag naar de mogelijkheden!