Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Het werk van de HR medewerker

Elk bedrijf met een aantal werknemers heeft een HR afdeling. Een afdeling waar het menselijke kapitaal van het bedrijf wordt bewerkt, bewaakt, wordt gemanaged en word verworven. We hebben allemaal wel een beetje een idee van wat daar precies gedaan wordt, maar we kunnen er tegelijkertijd ook niet echt onze vinger op leggen. Ja, ze doen wat met mensen, regelen de vacatures, de salarissen en ondersteunen het personeel, maar hoe doen ze dit precies en hoe ziet een doorsnee dag er uit?

De precieze dagindeling verschilt natuurlijk enorm, afhangend van de dag, week, maand en de specifieke situatie. De kerntaak is zoals gezegd het managen en werven van arbeidskrachten. Dit betekent dat een belangrijke taak van de HR afdeling het uitschrijven van vacatures is en het vinden van de juiste persoon voor de openstaande functie. Dit kan inhouden dat de HR medewerker actief op social media en databases op zoek gaat naar de juiste persoon, maar houd ook het lezen van CV’s in en uiteraard het voeren van de gesprekken.

Hiernaast is de HR manager ook het aanspreekpunt voor werknemers. Sommigen noemen de HR ook wel de interne PR: er moet gezorgd worden dat iedereen tevreden is en de situatie optimaal is. Onderlinge conflicten, privéproblemen en aan werk gerelateerde zaken worden door de HR afgehandeld.

Afhangend van het bedrijf kan de HR ook andere taken vervullen. Soms worden alle personeelszaken bij de HR gelegd, zoals de salarissen, gewerkte uren en dergelijke. Dit is vooral bij kleinere bedrijven het geval. Ook ging hier vroeger veel tijd in zitten, maar dat is verleden tijd door de komst van HR salarisservice die door CBBS wordt aangeboden.

De HR medewerkers en managers houden zich dus voornamelijk bezig met de werknemers en het benutten en optimaliseren van de vaardigheden en efficiëntie van de werknemers.

http://www.cbbs.nl/