Dutch tax seminar
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement in het onderwijs

Bent u werkzaam in het onderwijs en loopt u de kans te worden ontslagen? In dat geval is de kans aanwezig dat u behoefte heeft aan gerichte begeleiding en  ondersteuning door een outplacementbureau bij het vinden van een baan die bij u past.

Het kan voorkomen dat er binnen de onderwijsinstelling waarbij u werkzaam bent geentoekomst meer voor u is. Dat kan onder anderen ontstaan door veranderingen in de organisatie en de personeelsbezetting, een reorganisatie, terugloop in het aantal leerlingen door krimp in de regio, een arbeidsconflict of verschil van inzicht, politieke bezuinigingen, wijziging van de functie, gewijzigde functie eisen, etc. Outplacement kan ook worden ingekocht bij ziekte van werknemer, maar dan is het eigenlijk een spoor 2 traject ofwel re-integratie naar een andere baan vanuit ziekte. De werknemer blijft in dat geval in dienst van de werkgever tot dat er een nieuwe baan elders is gevonden. De reden hiervoor is dat een zieke werknemer ontslagbescherming geniet.

Werkt u in het basisonderwijs, dan kan u werkgever outplacement aanbieden als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst (te vergelijken met een ontslagregeling). U wordt dan voor een termijn van 6 of 12 maanden door een, in het onderwijs gespecialiseerd, outplacementbureau begeleid in het vinden van een nieuwe baan. De nieuwe baan hoeft overigens niet perse weer in het onderwijs te zijn.

Wanneer starten met outplacement?

Het volgen van een outplacementtraject is mogelijk wanneer u met uw werkgever definitief tot overeenstemming bent gekomen dat u gebruik mag maken van outplacement. Meestal wordt outplacement in de vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Meer over outplacement

Wilt u meer weten over outplacement vanuit het onderwijs of outplacement in het algemeen ? Kijk dan is op de website Outplacementverzekering.nl. U vindt hier alle vragen en antwoorden terug die gaan oer het volgen van een outplacementtraject. Voor het vinden van een geschikt outplacementbureau in uw regio kunt u terecht op de website Outplacementbureaukiezen.nl.

https://www.outplacementverzekering.nl