Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Regenwaterinfiltratie met retentietanks

Als u een pand hebt dat regenwaterinfiltratie met retentietanks goed kan gebruiken dan zit u bij ons op de juiste plek. U kunt bij ons retentietanks kopen die over hoge kwaliteit regenwaterinfiltratie methoden beschikken. Als er veel regenval is en de bodem het nauwelijks kan verwerken kunnen er tijdelijk grote plassen water ontstaan. Wanneer dat precies op een voetpad is is dat erg vervelend. Zo kan een dergelijke situatie ook met riolen ontstaan waarbij een overmaat aan hemelwater voor het naar boven komen van afvalwater zorgt met alle gevolgen van dien.

Om dat te voorkomen kan men regenwaterinfiltratie toepassen. Daarbij wordt er regenwater in de aarde gestopt op plekken waar het droog is of op een geleidelijke wijze. Op die manier kan de piekbelasting over een langere tijd of op andere plekken uitgesmeerd worden waardoor vervelende effecten als het blank komen te staan van straten voorkomen wordt. Bij panden die veel oppervlak qua dak hebben wordt aangeraden om voor regenwaterinfiltratie met retentie- of buffertanks te kiezen. Zo kan het gestaag afgevoerd worden.

Regenwaterinfiltratie met andere methoden

Het gebruikmaken van buffer- en retentietanks is één manier om om te gaan met hevige regenval. Daarnaast zijn er andere methoden die men kan toepassen om de filtratie van regenwater te bevorderen. Zo kan men een infiltratiebox in de grond ingraven terwijl die is aangesloten op een regenpijp bovengronds. Vanwege de doorlaatbaarheid van de box zal het regenwater meteen worden afgestaan aan de aarde. Deze regenwaterinfiltratie methode is zeer handig. Verder kan men nog drainageplaten gebruiken. Al met al zijn er volop manieren die toegepast kunnen worden naast regenwaterinfiltratie met retentie- en buffertanks.

Watersystemen op maat

Indien men watersystemen met onder andere regenwaterinfiltratie methoden met retentietanks wil kan men daarvoor bij ons een offerte aanvragen. Verder kan men er terecht voor vragen over andere regenwatersystemen die niet per se met infiltratie van hemelwater van doen hebben.